CASTING

We invite eager professional dancers and movement artists who have previous experience either from professional dance school or from company/freelance work, aged 18-35 for a new project – performances of the dance theatre „Odrzućmy maski zła” to be choreographed by Amelia Emma Forrest. The final goal of the project is the world premiere of the performance at the Baltic Opera in Gdańsk on August 24, 2018, followed by a presentation of this performance in other Polish cities and abroad.
SEE MORE

Zapraszamy chętnych profesjonalnych tancerzy i artystów ruchu, którzy mają już doświadczenie zarówno w profesjonalnej szkole tańca, jak i pracy na scenach niezależnych, w wieku 18-35 lat do udziału w nowym projekcie – przedstawienia teatru tańca „Odrzućmy maski zła” do choreografii Amelii Emmy Forrest. Ostatecznym celem projektu będzie światowa premiera spektaklu w Operze Bałtyckiej w Gdańsku 24 sierpnia 2018 roku, a następnie prezentacja tego spektaklu w innych  miastach Polski i za granicą.
ZOBACZ WIĘCEJ