o projekcie

„Odrzućmy maski zła” to – możemy już dziś tak nieskromnie powiedzieć – wielki międzynarodowy projekt organizacji przedstawienia teatru tańca do scenariusza autorstwa Piotra Kotlarza pod tym właśnie tytułem.

Scenariusz przedstawienia (wyrażona w ponad dwudziestu scenach ponadczasowa, alegoria o wymowie antywojennej) powstał w 2007 roku. Został po raz pierwszy opublikowany w arkuszu literackim „Dwa libretta” wydanym przez Wydawnictwo ARTLINE w 2009 roku.   

 Kilka lat później, w 2012 roku, powstała do tego scenariusza muzyka autorstwa Piotra Słopeckiego pod tym samym tytułem. Jest to ponad osiemdziesięciominutowa symfonia na chór, kameralną orkiestrę smyczkową i czterech solistów: fortepian, akordeon, kontrabas i perkusja. Utwór ten został zarejestrowany w ZAiKS. Muzyka Piotra Słopeckiego zyskała rekomendację pana Macieja Sobczaka, rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, a przygotowywany koncert patronat honorowy pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego.

W 2016 roku Fundacja Kultury WOBEC podjęła się – w ramach swych zadań statutowych – organizacji przedstawienia teatru tańca. Fundacji udało się w tym celu nawiązać współpracę z przebywającą wówczas w Wielkiej Brytanii (w Londynie), a która obecnie prowadzi własne studio teatru tańca w Berlinie – Amelią Emmą Forrest.

Jesienią 2017 roku doszło do podpisania umowy pomiędzy Fundacją Kultury WOBEC, a Amelią Emmą Forrest, która zgodnie z treścią umowy nie tylko przygotowuje choreografię do libretta Piotra Kotlarza, ale też odpowiada za kształt artystyczny przyszłego przedstawienia. Dzięki staraniom Amelii Emmy Forrest udało nam się pozyskać do projektu projektantkę kostiumów Elene Dragonetti z Włoch oraz autora trójwymiarowej wizualizacji do przedstawienia Charisa Boon z Wielkiej Brytanii. Wstępnie też pozyskaliśmy zgodę kilku uznanych tancerzy zagranicznych (występujących obecnie w Berlinie). Po konsultacjach z Amelią Emmą Forrest, które miały miejsce w pierwszej połowie marca organizatorzy postanowili, że do przygotowywanego przedstawienia odrębną muzykę utworzy Ard Kok z Holandii.     

Projekt nasz zyskał logo „NIEPODLEGŁA” oraz patronat honorowy i wsparcie IBP (Międzynarodowego Biura Pokoju).