Amelia Emma Forrest: choreografia, kierownictwo artystyczne

Amelia finished her schooling at The Bejart Ballet School when she was taken into The Baltic Dance Theatre. Shortly after she was promoted to soloist she left the company to find a more collaborative, playful and diverse way of working through freelancing. After co-founding the company Amma Dance Theatre in 2015 with Marion Geisler, Amelia realised that she needed to start again from zero and study a new methodology to aide and further develop her understanding of authentic movement and creation. Amelia moved to Berlin to embark on a journey into the world of butoh in the west. Along with studying and researching Amelia is trying to put into practice the new information so generously shared with her, by creating and collaborating in Berlin with different artists and mediums.

Amelia is most inspired by embodiment and metamorphoses. She tries to concentrate on sensation and experience believing that through this way you can break down the wall between audience and performer. A few artists who are great examples of this kind of experience for Amelia are Motimaru Dance Company and Stefano Taiuti.

Amelia now focuses on creating work for spaces that are immersive and confronting. She thrives to create something that feels spontaneous and alive. To create performance art that is fluid and invitational instead of intrusive to the space.

 

website: www.ameliaforrest.com

 

Piotr Wojciech Kotlarz : autor libretta

IlustracjaPiotr Wojciech Kotlarz (ur. 23 sierpnia 1951 w Gdańsku) – polski pisarz, historyk, historiozof i publicysta.
Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (3 lata) i Uniwersytecie Gdańskim, który ukończył w 1976. Doktorat – Literaturoznawstwo (Uniwersytet Wrocławski, 26 listopada 2013 r.). Członek Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Wydawał i redagował pisma: „Socjaldemokrata Gdański”, „Robotnik”, „Realia” i „Autograf” (wspólnie z Andrzejem Waśkiewiczem). Wydawca i redaktor naczelny pisma internetowego Wobec (wobec.eu).

Jest aktywnym animatorem życia kulturalnego Gdańska. Był wiceprezesem KSW ŻAK (2 lata), wiceprezesem Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, prezesem Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury. Organizator i przewodniczący jury ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży (do 26 lat) na opowiadanie, im Bolesława Prusa (I edycja 2016, II edycja 2018 ).

Więcej zobacz:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Wojciech_Kotlarz

Koncert

Do scenariusza libretta ODRZUĆCIE MASKI ZŁA autorstwa Piotra Kotlarza znakomity muzyk Akademii Muzycznej w Gdańsku – Piotr Słopecki skomponował ponad 80. minutową suitę.  W planowanym prawykonaniu utworu weźmie udział: chór, smyczkowa orkiestra kameralna i czterech solistów: fortepian, akordeon, kontrabas i perkusja.

Dzieło to jest już zarejestrowane w ZAiKS, otrzymało też od Fundacji ZAiKS im. A. Szczypiorskiego niewielkie dofinansowanie. Rekomendacji utworu Piotra Słopeckiego udzielił Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku prof. Maciej Sobczak. Otrzymaliśmy też dla tego koncertu (aktualne) patronaty honorowe Marszałka Województwa Pomorskiego, pana Mieczysława Struka i pani Konsul Generalnej Niemiec Cornelii Pieper.

PLAKAT

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt plakatu ,,Odrzućmy Maski Zła

Fundacja Kultury WOBEC dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłane projekty plakatów do koncertu i przedstawienia „Odrzućmy maski zła”. Czytaj dalej PLAKAT

CASTING

We invite eager professional dancers and movement artists who have previous experience either from professional dance school or from company/freelance work, aged 18-35 for a new project – performances of the dance theatre „Odrzućmy maski zła” to be choreographed by Amelia Emma Forrest. The final goal of the project is the world premiere of the performance at the Baltic Opera in Gdańsk on August 24, 2018, followed by a presentation of this performance in other Polish cities and abroad.
SEE MORE

Zapraszamy chętnych profesjonalnych tancerzy i artystów ruchu, którzy mają już doświadczenie zarówno w profesjonalnej szkole tańca, jak i pracy na scenach niezależnych, w wieku 18-35 lat do udziału w nowym projekcie – przedstawieniu teatru tańca „Odrzućmy maski zła” do choreografii Amelii Emmy Forrest. Ostatecznym celem projektu będzie światowa premiera spektaklu w Operze Bałtyckiej w Gdańsku 24 sierpnia 2018 roku, a następnie prezentacja tego spektaklu w innych  miastach Polski i za granicą.
ZOBACZ WIĘCEJ

 

Casting for the project of the play Dance Theatre will be later…

We invite eager professional dancers and movement artists who have previous experience either from professional dance school or from company/freelance work, aged 18-35 for a new project – performances of the dance theatre „Odrzućmy maski zła” to be choreographed by Amelia Emma Forrest. The final goal of the project is the world premiere of the performance at the Baltic Opera in Gdańsk , followed by a presentation of this performance in other P

Please be advised that the performance of the dance theater „Let’s reject masks of evil” will take place at the turn of October and November of the current year.
Changed casting date for dancers to be presented on a later date, which we will give soon.

People who have already sent applications about the situation will be informed in separate letters by mail.

Yours faithfully

Organizers.

@maskizla.eu.

More information about the project: www.maskizla.eu and on the website of the Culture Foundation WOBEC: www.fkw-24.pl

 

Casting do projektu spektaklu Teatr Tańca  odbędzie się w terminie późniejszym

Zapraszamy chętnych profesjonalnych tancerzy i artystów ruchu, którzy mają już doświadczenie zarówno w profesjonalnej szkole tańca, jak i pracy na scenach niezależnych, w wieku 18-35 lat do udziału w nowym projekcie – przedstawieniu teatru tańca „Odrzućmy maski zła” do choreografii Amelii Emmy Forrest. Ostatecznym celem projektu będzie światowa premiera spektaklu w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, a następnie prezentacja tego spektaklu w innych  miastach Polski i za granicą.

Informujemy, że przedstawienie teatru tańca „Odrzućmy maski zła” odbędzie się na przełomie października i listopada b.r. w związku z tym przenosimy termin castingu dla tancerzy do przedstawienia na termin późniejszy, który podamy wkrótce.

Osoby, które nadesłały już aplikacje o zaistniałej sytuacji zostaną poinformowane osobnymi pismami drogą meilową.

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy.

 

Kontakt:  casting@maskizla.eu.

Więcej informacji o projekcie: www.maskizla.eu oraz na stronie Fundacji Kultury WOBEC: www.fkw-24.pl