ODRZUĆMY MASKI ZŁA: teatr tańca oraz koncert

„Odrzućmy maski zła” to – możemy już dziś tak nieskromnie powiedzieć – wielki międzynarodowy projekt organizacji przedstawienia teatru tańca do scenariusza autorstwa Piotra Kotlarza pod tym właśnie tytułem.

Scenariusz przedstawienia (wyrażona w ponad dwudziestu scenach ponadczasowa, alegoria o wymowie antywojennej) powstał w 2007 roku. Został po raz pierwszy opublikowany w arkuszu literackim „Dwa libretta” wydanym przez Wydawnictwo ARTLINE w 2009 roku.  Kilka lat później, w 2012 roku, powstała do tego scenariusza muzyka autorstwa Piotra Słopeckiego pod tym samym tytułem. Jest to ponad siemdziesięciominutowa symfonia na chór, kameralną orkiestrę smyczkową i czterech solistów: fortepian, akordeon, kontrabas i perkusja. Utwór ten został zarejestrowany w ZAiKS.

Muzyka Piotra Słopeckiego zyskała rekomendację pana Macieja Sobczaka, rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, a przygotowywany koncert patronat honorowy pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego.

W 2016 roku Fundacja Kultury WOBEC podjęła się – w ramach swych zadań statutowych – organizacji przedstawienia teatru tańca. Fundacji udało się w tym celu nawiązać współpracę z przebywającą wówczas w Wielkiej Brytanii (w Londynie), a która obecni prowadzi własne studio teatru tańca w Berlinie – Amelią Emmą Forrest.

Jesienią 2017 roku doszło do podpisania umowy pomiędzy Fundacją Kultury WOBEC, a Amelią Emmą Forrest, która zgodnie z treścią umowy nie tylko przygotowuje choreografię do libretta Piotra Kotlarza, ale też odpowiada za kształt artystyczny przyszłego przedstawienia. Dzięki staraniom Amelii Emmy Forrest udało nam się pozyskać do projektu projektantkę kostiumów Elene Dragonetti z Włoch oraz autora trójwymiarowej wizualizacji do przedstawienia Charisa Boon z Wielkiej Brytanii. Wstępnie tez pozyskaliśmy zgodę kilku uznanych tancerzy zagranicznych (występujących obecnie w Berlinie). 

Projekt nasz zyskał logoNIEPODLEGŁA oraz patronat honorowy i wsparcie IBP (Międzynarodowego Biura Pokoju).

 

CASTING

We invite eager professional dancers and movement artists who have previous experience either from professional dance school or from company/freelance work, aged 18-35 for a new project – performances of the dance theatre „Odrzućmy maski zła” to be choreographed by Amelia Emma Forrest. The final goal of the project is the world premiere of the performance at the Baltic Opera in Gdańsk on August 24, 2018, followed by a presentation of this performance in other Polish cities and abroad.
SEE MORE

Zapraszamy chętnych profesjonalnych tancerzy i artystów ruchu, którzy mają już doświadczenie zarówno w profesjonalnej szkole tańca, jak i pracy na scenach niezależnych, w wieku 18-35 lat do udziału w nowym projekcie – przedstawienia teatru tańca „Odrzućmy maski zła” do choreografii Amelii Emmy Forrest. Ostatecznym celem projektu będzie światowa premiera spektaklu w Operze Bałtyckiej w Gdańsku 24 sierpnia 2018 roku, a następnie prezentacja tego spektaklu w innych  miastach Polski i za granicą.
ZOBACZ WIĘCEJ

ODRZUĆMY MASKI ZŁA: teatr tańca oraz koncert

„Odrzućmy maski zła” to – możemy już dziś tak nieskromnie powiedzieć – wielki międzynarodowy projekt organizacji przedstawienia teatru tańca do scenariusza autorstwa Piotra Kotlarza pod tym właśnie tytułem.

Scenariusz przedstawienia (wyrażona w ponad dwudziestu scenach ponadczasowa, alegoria o wymowie antywojennej) powstał w 2007 roku. Został po raz pierwszy opublikowany w arkuszu literackim „Dwa libretta” wydanym przez Wydawnictwo ARTLINE w 2009 roku.  Kilka lat później, w 2012 roku, powstała do tego scenariusza muzyka autorstwa Piotra Słopeckiego pod tym samym tytułem. Jest to ponad siemdziesięciominutowa symfonia na chór, kameralną orkiestrę smyczkową i czterech solistów: fortepian, akordeon, kontrabas i perkusja. Utwór ten został zarejestrowany w ZAiKS.

Muzyka Piotra Słopeckiego zyskała rekomendację pana Macieja Sobczaka, rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, a przygotowywany koncert patronat honorowy pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego.

W 2016 roku Fundacja Kultury WOBEC podjęła się – w ramach swych zadań statutowych – organizacji przedstawienia teatru tańca. Fundacji udało się w tym celu nawiązać współpracę z przebywającą wówczas w Wielkiej Brytanii (w Londynie), a która obecni prowadzi własne studio teatru tańca w Berlinie – Amelią Emmą Forrest.

Jesienią 2017 roku doszło do podpisania umowy pomiędzy Fundacją Kultury WOBEC, a Amelią Emmą Forrest, która zgodnie z treścią umowy nie tylko przygotowuje choreografię do libretta Piotra Kotlarza, ale też odpowiada za kształt artystyczny przyszłego przedstawienia. Dzięki staraniom Amelii Emmy Forrest udało nam się pozyskać do projektu projektantkę kostiumów Elene Dragonetti z Włoch oraz autora trójwymiarowej wizualizacji do przedstawienia Charisa Boon z Wielkiej Brytanii. Wstępnie tez pozyskaliśmy zgodę kilku uznanych tancerzy zagranicznych (występujących obecnie w Berlinie). 

Projekt nasz zyskał logoNIEPODLEGŁA oraz patronat honorowy i wsparcie IBP (Międzynarodowego Biura Pokoju).

 

autorzy – Teatr Tańca

 

Piotr Kotlarz: libretto
Piotr Kotlarz: libretto

Amelia  Emma Forrest

Kontakt

Organizatorem obu przedsięwzięć artystycznych jest Fundacja Kultury WOBEC.

FUNDACJA KULTURY „WOBEC”
ul. Lawendowa 9 m. 2, 80-840 GdańskKRS: 0000612633
NIP: 583-32-01-340
REGON: 364304040
KONTO: 18 1680 1277 0000 3000 2385 8187
Zarząd Fundacji Kultury WOBEC:

  • Prezes Zarządu – Katarzyna Helena Pielaszkiewicz,
  • Członek Zarządu – Krystyna Kamila Konopczyńska,
  • Członek Zarządu – Piotr Wojciech Kotlarz+48 537 323 500

Adres e-mail:  fundacjakulturywobec@onet.com.pl